Kaplan Group

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve farklı sektörlerde doğru hizmet sağlamak amacı ile yola çıkan KAPLAN Group; Uluslararası Finans – Kurumsal Belgelendirme, Sağlık ve İnşaat sektörlerinde hizmet vermektedir. Kâr ve verimlilikte kendisini güçlü kılacak alanlarda yoğunlaşan ve kaynaklarını ve enerjisini en etkin biçimde kullanma yolunda olan KAPLAN Group; bünyesinde yer alan şirketler ile, kendisi için yüksek kazanımlar sağlayacak, ülke için yararlı olacak ve istihdam sağlayabileceği alanlarda yatırım yapma yoluna gitmiş bir kuruluştur.

Kurumsal Kimliğin bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini ifade ettiğini düşünerek Finans ve Kurumsal Danışmanlık yatırım yapan; İthalat – İhracat ülkenin tanıtımı ve gelir kaynaklarının artırımı noktasında son derece önemli olduğunu düşünerek Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve bunların yanı sıra İnşaat sektörünün modern dünyanın bir getirisi olduğu gerçeğinden yola çıkarak İnşaat yatırımlarında bulunan KAPLAN Group, bugün gelinen noktada her geçen gün yeni başarılara imza atmaktadır.

İnsana, üretime, ülkesine değer veren bir kuruluş olarak KAPLAN Group, dönemsel hedefler ve stratejiler belirleyerek yatırımlarına devam etmeyi ve başarılarına yeni başarılar eklemeyi planlamaktadır.