baskanin_mesaji

Ülkemizde meydana gelen ekonomik sıkıntılardan, istihdam probleminden, krizlerden, haksızlıklardan fazlaca dem vurduğumuz yıllar yaşadık. Zor zamanlarda kriz yönetimlerini başarıyla kurgulayanlar yollarına devam ettiler, kurgulayamayanlar ise üzülerek ifade ediyorum ki, zincirin halkalarının ayrılması gibi yollarını başka noktalara çevirdiler. Bu süreçte ülkede, ekonomide, piyasalarda, ticaret anlayışında bir değişimin olması kuvvetle muhtemeldi, nitekim büyük değişikler yaşandı da.

Bahsettiğimiz değişimi doğru algılayanlar, sürecin neresinde durulması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini de iyi algıladılar ve doğru kararlar verdiler.

Kaplan Group olarak bizler yukarıda değindiğimiz kriz ve değişim süreçlerini bizi güçlü kılacak ve ayakta tutacak stratejiler geliştirerek, farklı iş kollarına yoğunlaşarak ve ülke için fayda elde edecek kararlar alarak başarıyla sonuçlandırdık.

Yeni atılımlar ve yeni yatırımlar ile iş dünyasında yerimizi aldığımız günden bu zamana kadar süreklilik arz eden bir büyüme ve yayılma ile hedeflerimize doğru yürümekte devam ettik. Başarının tek gereğinin çalışmak olduğu inancıyla çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza her geçen gün daha büyük bir şevkle sarıldık.

Bu sayede ülke ekonomisine, yarattığımız değer, istihdam, teknoloji yatırımları ve ödediğimiz vergiler ile katkı sağlamış olmanın haklı gururunu yaşadık, yaşıyoruz. Gelinen noktada Kaplan Group, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, her attığı adımda ülkesi için nasıl fayda sağlayabileceğini düşünen, temkinli yaklaşımlarla riskler alan ve bu riskleri doğru sonuçlandıran, çalışan ve çalışmaya devam eden bir organizasyon olarak varlığını sürdürüyor.

Stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda çalışırken her zaman yanımızda olan, varlıkları ve bilgi birikimleri ile bizleri destekleyen tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür eder, elde edilen başarının her noktasında kendilerinin de emeği olduğunu bir kez daha ifade ederim.