kr

“En değerli sermayemiz, insan kaynağımızdır” anlayışıyla yola çıkan KAPLAN Group belirli bir istihdam politikası ile çalışmaktadır. Hizmette yakalanması beklenen kalitenin öncelikle çalışanlarından geçtiğinin bilincinde olan kurum, en iyi personeli ve yetişkin insan gücünü kendi bünyesinde toplama gayretleri içerisinde çalışmakta, çalışanlarının yeteneklerinden, gücünden, bilgisinden ve yaratıcılığından maksimum faydayı sağlamanın yollarını aramaktadır. Çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine ve ifade etmelerine zemin ve zaman ayıran KAPLAN Group, çalışanlar arasında işbirliği ve paylaşımın dikkat çektiği, kurumsal değerlerin benimsendiği ve kurum kültürünün oturmuş olduğu bir çalışma ortamı hedeflemektedir.

Bu noktada çalışanlarının haklarını koruyan, onlarla birlikte büyüyen kuruluş, çalışanlarının kariyer planlarını onlarla paylaşmakta ve çalışanlarının kariyer hedefine giden yolda onlarla birlikte yürümektedir.