dg

Dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem olarak almak; vicdan hürriyetine saygılı olmak ve hak gözetmek; yurt içi ve yurt dışı ticari ilişkilerimizde ülkemizin ve kurumumuzun saygınlığını artırmak; verdiğimiz sözün arkasında durmak ve taahhütlerimizi yerine getirmek Kaplan Group temel değerleridir.

Kanunlara saygılı olmak; devletin birliği ve ayrılmaz bütünlüğü için çalışmak; vergi ödemek ve sorumluluklarımızı yerine getirmek Kaplan Group’un ülkesine karşı koruduğu değerlerdir.

Müşterilerine karşı nazik, anlayışlı olmak ve onları velinimet olarak değerlendirmek; verdiği taahhütleri zamanında yerine getirmek, doğru beyanda bulunmak ve hizmetini yanlış tanıtmamak, müşterilerinin menfaatini kendi menfaati gibi korumak, kaliteden asla ödün vermemek Kaplan Group’un müşterilerine karşı koruduğu değerlerdir.

Çalışanları arasından din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı gözetmemek; adil ücret uygulaması yapmak; çalışanlarının sosyal haklarını korumak ve onların eğitimine önem vermek Kaplan Group’un çalışanlarına karşı koruduğu değerlerdir.