krls

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve farklı sektörlerde doğru hizmet sağlamak amacı ile yola çıkan KAPLAN Group; enerji, güvenlik ve turizm sektörlerinde hizmet vermektedir. Kâr ve verimlilikte kendisini güçlü kılacak alanlarda yoğunlaşan ve kaynaklarını ve enerjisini en etkin biçimde kullanma yolunda olan KAPLAN Group; bünyesinde yer alan şirketler ile, kendisi için yüksek kazanımlar sağlayacak, ülke için yararlı olacak ve istihdam sağlayabileceği alanlarda yatırım yapma yoluna gitmiş bir kuruluştur. Elektrik enerjisi üretim ve tüketiminin bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini ifade ettiğini düşünerek enerji sektörüne yatırım yapan; turizmin ülkenin tanıtımı ve gelir kaynaklarının artırımı noktasında son derece önemli olduğunu düşünerek turizm sektöründe faaliyet gösteren ve bunların yanı sıra gelişmiş güvenlik sektörünün modern dünyanın bir getirisi olduğu gerçeğinden yola çıkarak güvenlik yatırımlarında bulunan KAPLAN Group, bugün gelinen noktada her geçen gün yeni başarılara imza atmaktadır.

İnsana, üretime, ülkesine değer veren bir kuruluş olarak KAPLAN Group, dönemsel hedefler ve stratejiler belirleyerek yatırımlarına devam etmeyi ve başarılarına yeni başarılar eklemeyi planlamaktadır.